"Podstawowe badania medycyny pracy"

Zakres badań z dziedziny medycyny pracy zależy przede wszystkim od stanowiska pracy, których przedmiotowe badanie ma dotyczyć. W konsylium lekarskim orzekającym o zdolności danego kandydata do pracy zasiada przede wszystkim lekarz medycyny pracy, ale również często laryngolog, kardiolog, okulista czy też psychiatra.

budownictwo

Ekologia nagradzana certyfikatem

Ekologia nagradzana certyfikatem

budynku - BREEAM I LEED. W razie czego szczegółowe informacje w tej kwestii, są także dostępne np. na http://www.budownictwo.dekra.pl/oferta/projektowanie/certyfikacja-breeam-leed.BREEAM - CO TO TAKIEGO?Pod pojęciem BREEAM kryje się system oceny budynków, uwzględniający kryteria takie jak: efektywność wykorzystania energii, konstrukcja i materiały użyte do jej realizacji, gospodarka wodą i odpadami, jakość środowiska wewnętrznego. Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez organizację BRE Global, a podstawą do jego wydania jest raport sporządzony przez licencjonowanego asesora, który ocenia obiekt według ścisłych kryteriów.LEED - CO TO TAKIEGO?System ten został stworzony w Stanach Zjednoczonych przez organizację U.S. Green Building Council. System ocenia obiekty pod względem oszczędności energii i wpływu na środowisko naturalne. W Więcej...